وبلاگ شخصی مهندس تورج الوانیان
 
 
فنی - اجرائی - اجتماعی
 
بسمه تعالی

به نمرات زیر حداکثر یک نمره تمرین و یک نمره کار کلاسی اضافه خواهد شد.

1001          9                  1002            7.75

1004        9.5                  1086            5.5

1006        8.25                1008             7.5

1010         9                93110034         2.75

1082         6.75               1020             5

1021         10.5               1025             4.5

1026         5.25               1031             10.5

1034         4                    1035             17

1036         16.5                1040             13.5

1079         14.5                1049             8.25

1052        10.25               1053             12.5

1056        13.25               1057             6.25

1058        16.75               1087             7.25

1060        7                     1063             8.5

1065        15.5                 1066             6.5

1067        8.25              92-1057            7.5

1072        11.5                1074              6

1084        4.75                1076              2.75

1077        7.75                1080              9.25

1083        7.5                  1003             6

 

 |+| نوشته شده در  جمعه نهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 15:5  توسط تورج الوانیان  | 

بسمه تعالی

نمره برگه پایان محترم بتن 2 موسسه از 20. نمره سایت با ارفاق وارد شده است.

9115341003          8.75               9215341017         8.75

9215341073           11                 9215341022         14.5

9215341023          4.25               9215341024          12

9215341029          5.75              9215341030          9.75

9115341045          5.75               9115341058           6

9215341038           10                 9215341040         10.5    

9215341042            4                  9215341045           8

9215341050        11.25               9215341077          10

9215341055          4.75               9215341059          7.5

9215341065          6.75               9215341067         2.75

9215341068           9.5                9215341069          5

9115341055           5.75              9115341042           2

9115341118          6.75               9115341076         7.75

9025341008          12.5               9115341074         6.5

 
 |+| نوشته شده در  پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۹۴ساعت 21:20  توسط تورج الوانیان  | 
پرو‍ه بتن مسلح-

سلام. فرضيات پروزه:

۱-ساختمان مسكوني - تجاري 6/5 طبقه ( پاركينگ به صورت زير زمين و ارتفاع 2.4 متر، تجاري همكف به ارتفاع ۴/۴متر وبقيه مسكوني به ارتفاع3/4 متر)

۲-زير بناي هر طبقه حداقل 120 متر مربع.

۳-در يك جهت قاب خمشي و در جهت ديگر قاب خمشي و ديوار برشي.

۴-ساختمان در شهر همدان قراردارد.

۵-نوع زمين ۲ است و مقاومت مجاز خاك 1/5كيلو گرم بر سانتي متر مربع فرض شود.

6- سقف ها به صورت تير چه بلوك و دال (هركدام حداقل دو سقف) در نظر گرفته شود.

۷- ساير موارد را فرض نماييد.

مراحل انجام پرو‍زه:

1-تهيه نقشه معماري و تصويب آن .

۲-بارگذاري ثقلي و جانبي.

۳-حل دستي يكي از قاب ها در هر جهت.

۴-طراحي دستي قاب تحليل شده بر اساس آیین نامه بتن ايران.

۵-تحليل و طراحي نرم افزاري پروزه.۶

-مقايسه خروجي هاي كامپيوتر ي با حل دستي و نتيجه گيري.

۷-ترسيم نقشه هاي اجرايي.

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:1  توسط تورج الوانیان  | 
سلام. سالی پراز سلامتی ،سربلندی وایمان برای تمام دوستان و آشنایان عزیر آرزو می کنم.

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ساعت 8:40  توسط تورج الوانیان  | 
بسمه تعالی. 

نمرخ برگه پایان ترم به شرح زیر می باشد. نمره نهایی با ارفاق در سایت اعلام شده است. 

917712277           4.5             900172912           5 

900277235          3.25            900289174          4.5 

917712846           5.5             900313691           3 

917713018            3               917713039           4 

900365102          4.25            917713501          6.25 

917713506            5               900458449          1.75     

890033053          4.25            900134186           4.5 

890338203           4.5             880263859         7.75    

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 17:2  توسط تورج الوانیان  | 
بسمه تعالی . 

نمره برگه امتحان پایان ترم بتن 2 از بیست به شرح زیر است.نمره نهایی با درنظر گرفتن نمره کلاسی در سایت موسسه اعلام خواهد شد. 

9025341008              7.25                  9115341003            7.5 

9015341079              13.75                 9115341015           8.75 

9215341010                8.5                   9115341129           9.5 

9115341029                7.5                   9025341002             8 

9115341047               10.25                 9115341048           17.5 

9215341037                17                     9115341058             6 

9115341063               8.25                   9215341074            14.5 

9115341071               14.25                  9115341075             13 

9115341078                 8.5                    9115341135           12.25 

9215341064               14.25                   9115341119            11.5    

9115341123               12.25                   9025341076           15.75

 |+| نوشته شده در  جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳ساعت 11:4  توسط تورج الوانیان  | 
بسمه تعالی. 

نمرات برگه امتحان پایان ترم بتن یک موسسه از 20. نمره نهایی با در نظرگرفتن نمره میان ترم و کلاسی در سایت موسسه اعلام می گردد.

9215341005            4.5                    9215341010            8.25

9215341129           1075                   9215341017           3.75 

9215341073           9.75                    9215341023           9.25 

9215341024           12.5                     9215341029          9.25

9215341030             8                       9215341031           9.5 

9215341071           7.25                     9215341038         13.75 

9215341040           13.75                   9215341041             غ 

9215341042            11                       9215341045         6.75 

9215341050           13.75                   9215341077            7 

9215341055           10.75                   9215341059          7.75 

9215341065            7.5                     9215341067          9.75 

6215341068             12                     9215341069          8.5 

9115341055            4.75                   9115341074           4 

9115341042             7.5                    9025341014         7.75 

9025341028             11.5                  9005341076         14.25 

9215341015            6.25                   9115341131        10.5 

9115341045            10.75                 9115341047        11.5

 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۳ساعت 8:44  توسط تورج الوانیان  | 
بسمه تعالی. 

نمره برگه امتحان تحلیل یک پیام نور از 6 به شرح زیر است: 

900277235          3.3                91771277            3 

900172912          3.3                900115784          0.5 

890328203          2.8                880263859         2.1 

900362800          1.2                900134186         4.5 

900289174          2.5                917712896         3.3 

917713039          4.5                900365102         4.5 

900313691           3                  917713018        3.25 

917713501         3.75               917713506         2.0 

900458449           0.9

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۳ساعت 13:34  توسط تورج الوانیان  | 
بسمه تعالی. 

راه پیمایی اربعین یکی از بزرگترین اجتماعات بشری است که با انگیزه دینی برگزار می گردد.پذیرایی مردم عراق از زائران برایم بسیار شگفت انگیز بود .اگر این همکاری عمومی که همراه با ایثار و فداکاری بسیار است وجود نداشت ، حضور بیست میلیونی زائران به هیچ وجه امکان پذیر نبود.ازخود گذشتگی شیعیان عراقی مایه افتخار از یک جهت و حسرت از جهت دیگر است. 

هفته دیگر سالروز رحلت پیامبراکرم ، شهادت امام حسن مجتبی و شهادت امام رضا است . آیا رفتار هم وطنان ما با زائران امام رضا به همین شکل خواهد بود؟ 

 |+| نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳ساعت 8:51  توسط تورج الوانیان  | 
بسمه تعالی 

نمرات برگه امتحانی میان ترم بتن دو پیام نور از 6. 

909800352           1.6                 900136442             3.25 

900172031          3.25                 900186387             1.9 

909800455          3.25                 900189472             3.8 

900245677           2.9                  909800521             2.6 

909800599           1.3                  900274077             2.8 

900061123           2.3                  900329724             3.6 

900331936           2.9                  900395298             3.4 

909800546          2.25                  900465026             4.8 

909801094            2

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر ۱۳۹۳ساعت 11:35  توسط تورج الوانیان  | 
مطالب قدیمی‌تر
 
  بالا