وبلاگ شخصی مهندس تورج الوانیان
 
 
فنی - اجرائی - اجتماعی
 

بسمه تعالی

نمره برگه پایان محترم بتن 2 موسسه از 20. نمره سایت با ارفاق وارد شده است.

9115341003          8.75               9215341017         8.75

9215341073           11                 9215341022         14.5

9215341023          4.25               9215341024          12

9215341029          5.75              9215341030          9.75

9115341045          5.75               9115341058           6

9215341038           10                 9215341040         10.5    

9215341042            4                  9215341045           8

9215341050        11.25               9215341077          10

9215341055          4.75               9215341059          7.5

9215341065          6.75               9215341067         2.75

9215341068           9.5                9215341069          5

9115341055           5.75              9115341042           2

9115341118          6.75               9115341076         7.75

9025341008          12.5               9115341074         6.5

 
 |+| نوشته شده در  پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۹۴ساعت 21:20  توسط تورج الوانیان  | 
بسمه تعالی

سلام . نمره برگه امتحانی برای اطلاع دانشجویان محترم در سایت موسسه اعلام شده است.

نمره نهایی ، پس از بررسی اعتراضات احتمالی و اضافه شدن نمره کلاسی اعلام خواهد شد.

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲ساعت 11:6  توسط تورج الوانیان  | 
بسمه تعالی

دانشجویان محترم می توانند سوال و پاسخ امتحان مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ رادرقسمت پیوندها ملاحظه فرمایند.

 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۲ساعت 7:53  توسط تورج الوانیان  | 

بسمه تعالی

نمره از 20 منظور شده است. نمره نهایی با در نظر گرفتن 3نمره میان ترم و 17 نمره پایان ترم و حداکثر یک نمره کلاسی در سایت موسسه اعلام خواهد شد.

9015341028       13.25            9025341003      11.25              9025341004        15.75

9025341008       12                 9025341009      10.25             9025341010        11.25

9025341014       4                  9025341020      11.25               9025341028        7.5

9115341003       5.75              9115341010      13                   9115341011        10.5

9115341015       6.25               9115341023                            9115341027        غ

9115341029       ۶                  9115341037     غ                     9115341044        غ

9115341045       7.25               9115341048      7.75                9115341052        غ

9115341054       9.25                9115341055      5.25               9115341058        6

9115341063       8                     9115341067      10                 9115341068        7.75

9115341069      10                    9115341072       8.75             9115341073         8

9115341078       غ                     9115341081       9.25              9115341083         8.25

9115341103       غ                     9115341105       12                9115341106         11

9115341111       4.25                9115341114        14.25           9115341118         4.5

9115341119       غ                     9115341129        غ                 9115341135         6.75

9115391003       7.75                9115391006        13.5             9115391013         9.25

9115341123       6.25                9115341051        10.75            8915034114        5.75

9115341104       5.75                9115341041        11.5              9115341076        6

8915034117       3.75                8912031051        10

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۲ساعت 17:13  توسط تورج الوانیان  | 
بسمه تعالی

دانشجویان محترم می توانند سوال امتحان و حل آن را در قسمت پیوند ها ملاحظه فرمایند.

 |+| نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۲ساعت 8:37  توسط تورج الوانیان  | 
بسمه تعالی

امتحان به صورت جزوه باز است و دانشجویان محترم می توانند هر مرجعی را به همراه داشته باشند.

 |+| نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ساعت 8:51  توسط تورج الوانیان  | 
بسمه تعالی

نمره از 20 منظور شده است. نمره افراد بدون شماره دانشجویی اعلام نشده است.

9015341028       9                   9025341003      8.5              9025341004        5

9025341008       7                   9025341009      11               9025341010        2

9025341014       2                   9025341020      6                 9025341028        2

9115341003       5                   9115341010      11.5            9115341011        5.5

9115341015       3.5                9115341023      5.5              9115341027        غ

9115341029       7                   9115341037      3                 9115341044        1

9115341045       7                   9115341048      2                 9115341052        غ

9115341054       8.5                9115341055      0                 9115341058        1.5

9115341063       6.5                9115341067      7                 9115341068        7

9115341069      6.5                 9115341072       9.5             9115341073         7

9115341078       غ                   9115341081       11              9115341083         9.5

9115341103       0                   9115341105       6                9115341106         10.5

9115341111       2.5                9115341114        6               9115341118         1.5

9115341119       6                   9115341129        غ               9115341135         3.5

9115391003       5                   9115391006        3               9115391013         5

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 19:6  توسط تورج الوانیان  | 
سلام .

بعد از چند سال تاخیر در ارائه بودجه به مجلس شورای اسلامی ، دولت محترم قصد دارد در اولین روز کاری بعد از ۱۵ آذرماه ، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

این اتفاق خوشایند را به فال نیک می گیریم و آرزو می کنیم دولت در سه ماهی که در اختیار داشته است توانسته باشد بودجه ای جامع و واقع بینانه تهیه کرده باشد.

در این زمان حساس بودجه ریزی جای خالی معاون برنامه ریزی استانداری همدان ، بدجوری احساس می گردد.

 

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ساعت 9:52  توسط تورج الوانیان  | 
سلام.

دومین بار در سالجاری قراراست که بودجه سازمان نظام مهندسی به معرض قضاوت اعضا سازمان گذاشته شود.

اتفاقاتی که در جلسه قبل افتاد بیشتر به نمایش قدرت شبیه بود تا بررسی بودجه. آماری افرادی که به بودجه رای داده بودند (مخالف یا موافق) بسیار بیشتر از افرادی بودند که از صفحه بودجه در سایت نظام دیدن کرده بودند که یقینا تعدادی افرادی که بودجه رابررسی کرده اند بسیار کمتر از بازدید کنندگان است.

به نظر می رسد رای دادن این قشر فرهیخته نیز متاثر از جوسازی داخل جلسه بوده است. ضمن آنکه حضور حدود ۵۰۰ نفر در مجمع (از آماربیش از ۴۰۰۰ نفری اعضای سازمان) نشانگر حساسیت مهندسان به آینده سازمان خود است!

امید است جلسه ۲۵/۹/۱۳۹۲ بهتر برگزار گردد.

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ساعت 9:43  توسط تورج الوانیان  | 
سلام.

فرضيات پروزه:

۱-ساختمان مسكوني - تجاري ۵/۶ طبقه ( پاركينگ به صورت زير زمين و ارتفاع ۲/۳ متر، تجاري همكف به ارتفاع ۴/۴متر وبقيه مسكوني به ارتفاع۴/۳ متر)

۲-زير بناي هر طبقه حداقل ۱۵۰ متر مربع.

۳-در يك جهت قاب خمشي و در جهت ديگر قاب خمشي و ديوار برشي.

۴-ساختمان در شهر همدان قراردارد.

۵-نوع زمين ۲ است و مقاومت مجاز خاك ۵/۱كيلو گرم بر سانتي متر مربع فرض شود.

۶-سقف ها به صورت تير چه بلوك و دال (هركدام حداقل دو سقف) در نظر گرفته شود.

۷- ساير موارد را فرض نماييد.

 

مراحل انجام پرو‍زه:

۱-تهيه نقشه معماري و تصويب آن تاتاريخ ۲۰/۴/۱۳۹۲.

۲-بارگذاري ثقلي و جانبي.

۳-حل دستي يكي از قاب ها در هر جهت.

۴-طراحي دستي قاب تحليل شده بر اساس مقررات ملي ساختماني ايران.

۵-تحليل و طراحي نرم افزاري پروزه.

۶-مقايسه خروجي هاي كامپيوتر ي با حل دستي و نتيجه گيري.

۷-ترسيم نقشه هاي اجرايي.

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ساعت 6:52  توسط تورج الوانیان  | 
مطالب قدیمی‌تر
 
  بالا