وبلاگ شخصی مهندس تورج الوانیان

فنی - اجرائی - اجتماعی

پروژه بتن مسلح-دانشگاه پیام نور همدان

پرو‍ه بتن مسلح-

سلام. فرضيات پروزه:

۱-ساختمان مسكوني - تجاري 6/5 طبقه ( پاركينگ به صورت زير زمين و ارتفاع 2.4 متر، تجاري همكف به ارتفاع ۴/۴متر وبقيه مسكوني به ارتفاع3/4 متر)

۲-زير بناي هر طبقه حداقل 120 متر مربع.

۳-در يك جهت قاب خمشي و در جهت ديگر قاب خمشي و ديوار برشي.

۴-ساختمان در شهر همدان قراردارد.

۵-نوع زمين ۲ است و مقاومت مجاز خاك 1/5كيلو گرم بر سانتي متر مربع فرض شود.

6- سقف ها به صورت تير چه بلوك و دال (هركدام حداقل دو سقف) در نظر گرفته شود.

۷- ساير موارد را فرض نماييد.

مراحل انجام پرو‍زه:

1-تهيه نقشه معماري و تصويب آن .

۲-بارگذاري ثقلي و جانبي.

۳-حل دستي يكي از قاب ها در هر جهت.

۴-طراحي دستي قاب تحليل شده بر اساس آیین نامه بتن ايران.

۵-تحليل و طراحي نرم افزاري پروزه.۶

-مقايسه خروجي هاي كامپيوتر ي با حل دستي و نتيجه گيري.

۷-ترسيم نقشه هاي اجرايي.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:1  توسط تورج الوانیان  | 

سال نو مبارک.

سلام. سالی پراز سلامتی ،سربلندی وایمان برای تمام دوستان و آشنایان عزیر آرزو می کنم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ساعت 8:40  توسط تورج الوانیان  | 

نمره تحلیل سازه پیام نور

بسمه تعالی. 

نمرخ برگه پایان ترم به شرح زیر می باشد. نمره نهایی با ارفاق در سایت اعلام شده است. 

917712277           4.5             900172912           5 

900277235          3.25            900289174          4.5 

917712846           5.5             900313691           3 

917713018            3               917713039           4 

900365102          4.25            917713501          6.25 

917713506            5               900458449          1.75     

890033053          4.25            900134186           4.5 

890338203           4.5             880263859         7.75    

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 17:2  توسط تورج الوانیان  | 

نمره بتن 2 موسسه

بسمه تعالی . 

نمره برگه امتحان پایان ترم بتن 2 از بیست به شرح زیر است.نمره نهایی با درنظر گرفتن نمره کلاسی در سایت موسسه اعلام خواهد شد. 

9025341008              7.25                  9115341003            7.5 

9015341079              13.75                 9115341015           8.75 

9215341010                8.5                   9115341129           9.5 

9115341029                7.5                   9025341002             8 

9115341047               10.25                 9115341048           17.5 

9215341037                17                     9115341058             6 

9115341063               8.25                   9215341074            14.5 

9115341071               14.25                  9115341075             13 

9115341078                 8.5                    9115341135           12.25 

9215341064               14.25                   9115341119            11.5    

9115341123               12.25                   9025341076           15.75

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳ساعت 11:4  توسط تورج الوانیان  | 

نمره پایان ترم بتن یک موسسه

بسمه تعالی. 

نمرات برگه امتحان پایان ترم بتن یک موسسه از 20. نمره نهایی با در نظرگرفتن نمره میان ترم و کلاسی در سایت موسسه اعلام می گردد.

9215341005            4.5                    9215341010            8.25

9215341129           1075                   9215341017           3.75 

9215341073           9.75                    9215341023           9.25 

9215341024           12.5                     9215341029          9.25

9215341030             8                       9215341031           9.5 

9215341071           7.25                     9215341038         13.75 

9215341040           13.75                   9215341041             غ 

9215341042            11                       9215341045         6.75 

9215341050           13.75                   9215341077            7 

9215341055           10.75                   9215341059          7.75 

9215341065            7.5                     9215341067          9.75 

6215341068             12                     9215341069          8.5 

9115341055            4.75                   9115341074           4 

9115341042             7.5                    9025341014         7.75 

9025341028             11.5                  9005341076         14.25 

9215341015            6.25                   9115341131        10.5 

9115341045            10.75                 9115341047        11.5

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۳ساعت 8:44  توسط تورج الوانیان  | 

نمره برگه امتحان تحلیل یک پیام نور

بسمه تعالی. 

نمره برگه امتحان تحلیل یک پیام نور از 6 به شرح زیر است: 

900277235          3.3                91771277            3 

900172912          3.3                900115784          0.5 

890328203          2.8                880263859         2.1 

900362800          1.2                900134186         4.5 

900289174          2.5                917712896         3.3 

917713039          4.5                900365102         4.5 

900313691           3                  917713018        3.25 

917713501         3.75               917713506         2.0 

900458449           0.9

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۳ساعت 13:34  توسط تورج الوانیان  | 

اربعین حسینی

بسمه تعالی. 

راه پیمایی اربعین یکی از بزرگترین اجتماعات بشری است که با انگیزه دینی برگزار می گردد.پذیرایی مردم عراق از زائران برایم بسیار شگفت انگیز بود .اگر این همکاری عمومی که همراه با ایثار و فداکاری بسیار است وجود نداشت ، حضور بیست میلیونی زائران به هیچ وجه امکان پذیر نبود.ازخود گذشتگی شیعیان عراقی مایه افتخار از یک جهت و حسرت از جهت دیگر است. 

هفته دیگر سالروز رحلت پیامبراکرم ، شهادت امام حسن مجتبی و شهادت امام رضا است . آیا رفتار هم وطنان ما با زائران امام رضا به همین شکل خواهد بود؟ 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳ساعت 8:51  توسط تورج الوانیان  | 

میان ترم بتن دو پیام نور

بسمه تعالی 

نمرات برگه امتحانی میان ترم بتن دو پیام نور از 6. 

909800352           1.6                 900136442             3.25 

900172031          3.25                 900186387             1.9 

909800455          3.25                 900189472             3.8 

900245677           2.9                  909800521             2.6 

909800599           1.3                  900274077             2.8 

900061123           2.3                  900329724             3.6 

900331936           2.9                  900395298             3.4 

909800546          2.25                  900465026             4.8 

909801094            2

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر ۱۳۹۳ساعت 11:35  توسط تورج الوانیان  | 

نمرات میان ترم بتن یک موسسه

بسمه تعالی. 

نمرات میان ترم بتن یک موسسه از 20. 

9215341005         7.5                    9215341010            11 

9215341129        7.25                   9215341017           10.5 

9215341073          15                    9215341023           10.5 

9215341024          16                     9215341029          8.25 

9215341030         9.5                    9215341031             8 

9215341071          8                      9215341038            9.5 

9215341040        10.5                   9215341041             6 

9215341042         3.5                    9215341045             4 

9215341050         15                     9215341077            7.5 

9215341055         11                     9215341059            8.5 

9215341065         11                     9215341067            11 

6215341068        5.5                     9215341069             8

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 7:57  توسط تورج الوانیان  | 

نمره برگه امتحان بتن 1 موسسه

سلام. برای ملاحظه برگه خود می توانید روز شنبه 7 تیر ساعت 14 به موسسه مراجعه فرمایید.

9115341003            11.25                 9115341130     2.5

9115341009            9.25                  9215341029      4.75

9115341129            5.75                  9115341029      11.75

9215341022            11.25                 9115341131     1.75

9025341002            10.5                   9115341045     5.25

9115341048            9.5                     9215341037     15

9115341058            7.5                      9115341063    7.5

9215341074            9                         9115341071   9.25

9115341074            6.75                     9115341075   8.75

9115341078            8                          9115341104   9.5

9115341135            9.75                     9115341118    2.25

9215341064            15                        9115341119    8

9115341122             8.25                    9115341123     6.25

9025341027             5.25                    9025341014     5

9115341065             6.5

 

+ نوشته شده در  جمعه ششم تیر ۱۳۹۳ساعت 18:30  توسط تورج الوانیان  | 

مطالب قدیمی‌تر